Hem

välkommen

Välkommen till Forn Sed Värm-Dal; Blotlaget Fröskog, ett blotlag inom Samfundet Forn Sed Sverige. Vi är en lokal sammanslutning för utövande av hednisk sed med Värmland och Dalsland som upptagningsområde. Vi ses för att blota, lära oss av varandra och umgås med likasinnade.